Mida tähendab coaching?
Sõna coaching tähendab spetsiaalset intruktsiooni või treeningut. Antud sõna võeti esiaalgu kasutusele akadeemilistes ja spordiga seotud valdkondades.
Kes on coach?
Sõna coach viitab juhendajale, kes viib läbi spetsiaalset instruktsiooni või treeningut.
Kus kohast pärineb Tarvo kogemus?

Enam kui 12 aastat enesearengut hõlmab endas järgnevat:

 1. Üle 600 loetud raamatu kuuest elu fookus valdkonnast
 2. Üle 600 läbitud koolituse kuuest elu fookus valdkonnast
 3. Üle 7 000 tunni kuulatud ja vaadatud audio- ning videomaterjale
 4. Üle 1 500 tunni personaalseid juhendamisi oma Õpetajatelt
 5. Üle 7 aasta igapäevast meditatsiooni

Erialana olen omandanud arvutite ja arvutivõrkude eriala. Lisaks ei ole tuttavad mulle mõisted (ISKE) ja (ITIL).

Täna minu peamiseks prioriteediks on oma missiooni viimine inimesteni. Seda teen läbi artikklite, intervjuude, raamatute, personaalsete coachingute ja koolituste.

Miks coaching peaks sind huvitama?

Saan rääkida enda kogemusest, kus olen coachimist vajanud siis kui enam oma teadmiste ja oskustega hakkama ei saa või need ei ole piisavad eesseisva väljakutse jaoks. Coachitavana olen säästnud ja kasutanud ressursse nagu aeg, energia ja oskused arukamalt.

 1. Aja arukas kasutamine on aidanud lõpetada projektid kordades kiiremini ja parema kvaliteediga.
 2. Energia arukas kasutamine on aidanud liikuda läbi vajalike tegevuste kerguse ja heaolu tundega.
 3. Oskuste arukas kasutamine on aidanud esmalt kaardistada vajalikud oskused eesmärkide jaoks ja siis neid sihikindlalt rakendada.

Tagasi vaadates olen leidnud, et kui ma ei oleks saanud personaalset coachimist oma Õpetajatelt siis tänased saavutused oleksid olemata või tunduvalt väiksemad, rääkimata protsessi nautimisest.

Kuidas coaching töötab?
 1. Coaching töötab personaalsel suhtel kus coach lähtub coachitava takistustest. Selle käigus coachitav omandab uusi teadmisi ja oskusi mida saab praktiliselt teostada takistuse eemaldamiseks.
 2. Coaching on alati protseduuriline, mis tähendab “konkreetse ülesande täitmiseks loodud samm-sammuline tegevustik, mis on õigesti järjestatud ja millel on fikseeritud algus- ja lõpp punkt“.
 3. Coachimine toimub kahe (2) tunnise sessioonina, mille käigus vaadatakse üle eelneva sessiooni iseseisev töö, omandatakse uued teadmised ja oskused ning saadakse uus iseseisev töö.
Coachingu paketid
 1. Üks (1) sessioon – siin keskendume Sinu hetkel kõige aktiivsemale takistusele. Kaardistame, analüüsime ja paneme paika protseduurilised tegevused selle lahendamiseks.
 2. Ühe (1) kuu pakett – tervikliku ja tähendusrikka elu loomise lühiversioon. Kaardistame Sinu elu fookus valdkonnad ja paneme paika protseduurilised tegevused selle loomiseks.
 3. Kolme (3) kuu pakett – süvitsi minev tervikliku ja tähendusrikka elu loomise pikem versioon. Kaardistame Sinu elu fookus valdkonnad ja paneme paika protseduurilise tegevused selle loomeks.
Millel baseerub Tarvo coaching?

Baseerun coachingul 2 suurele alustalale, milleks on:

 1. Organiseerimine – see on kõige järgneva eelduseks. “Organiseeritud” tähendab – “ebaselge, kaootilise, ebakorrapärase võtmine ja selle muutmine loogiliseks, struktureerituks ja seotud plaaniks“. See on oskus, mida arendan järjepidevalt. Olen välja töötanud praktilised lahendused, mis aitavad sul oma elu korda seada erinevates elu fookus-valdkondades.
 2. Elu fookus-valdkonnad – see on teadlik ja organiseeritud lähenemine elu elamiseks. Eelneva kahe alustala kasutamine võimaldab hakata elama terviklikku ja tähendusrikast elu, mis tagab tasakaalu elus.
Mis saab edasi peale coachingu lõppu?
Peale coachingu lõppu (olenevalt paketi valikust) on Sul võimalus jätkata ühe (1) sessiooni kaupa juhendamise saamist.
Coachingu väärtus ja sinu investeeringu suurus

Coachingu väärtus, mida olen saanud oma elu terviklikumaks ja tähendusrikkamaks muutmisel on olnud hindamatu. Samas mõistan, et kui sellel ei oleks olnud minupoolset investeeringut rahaliselt, oleks selle väärtus palju väiksem või koguni tühine. Sellest tulenevalt on sinu poolt tehtav investeeringute suurus alljärgnevalt:

 1. Tasuta sessioon – esimene sessioon pikkusega üks tund on tasuta. See on aeg, kus õpime üksteist lähemalt tundma ja selgitame välja kas meie koostöö on võimalik.
 2. Üks sessioon – üks tund hinnaga 50 eurot.
 3. Ühe kuu pakett – kaheksa sessiooni hinnaga 300 eurot. Sessioonid toimuvad üks kord nädalas.
 4. Kolme kuu pakett – kakskümmend neli sessiooni hinnaga 1 000 eurot. Sessioonid toimuvad üks kord nädalas.

Kõik hinnad on käibemaksuta, kuna Limitless Management OÜ ei ole käibemaksu kohuslane.

Ma mõistsin, et kui ma võtan vastu coachingu võimaluse siis nõuab see minult palju aega ja sunnib välja mugavustsoonist. Jah, see võttis aega ja sundis mind välja mugavustsoonist, kuid vähem kui ma arvasin. Kõige enam meeldis mulle rääkida oma nädalast ja kuidas ma ennast selle juures tundsin. Analüüsisime toimunut selleks, et näha kuhu tegelik väärtus on peidetud. Ma väärtustan kõige enam seda, et kui Sul on keegi kellega läbi arutada oma ideed ja väljakutsed ning kes võtab selleks aega ja sind ka päriselt kuulab, samas, kes ei ole nii lähedane nagu mõni pereliige.
Jaak Roosaare

Investor ja autor

Hirme mul enne coachingule minemist ei olnud. See oli minu jaoks puhas võimalus. Julgen öelda, et parim osa oli coachingu jaoks tehtav ettevalmistus. Miks? Sellepärast, et see oli minu aeg, kus ma sain tegeleda nende teemadega, mis olid mulle kõige olulisemad. Väga raske on võtta aega iseendale ja oma privaatsetele mõtetele, kui oled pidevalt hõivatud. Ma väga julgustan keskenduda coachingu käigus ainult iseendale. Unusta kõik muu ja ka kõik teised. See oled sina, kes peab saavutama selguse oma prioriteetides ja kui sa tunned, et sa ei saa sellega ise hakkama siis Tarvol on töövahendid, mis saavad sind aidata.
Mehis Pärn

Ettevõtja

Suurim hirm ennem coachingule minemist oli mul elada elu ilma konkreetse eesmärgita. Tarvo aitas mul leida tee selle eesmärgi leidmiseks. Lisaks sellele lahendas ta veel suurema probleemi, mille olemasolust ma isegi teadlik ei olnud. Kõige enam meeldis mulle Tarvo katkematu usk ja mõistmine. See andis mulle palju jõudu, et oma unistuste eest võidelda. Kui sa tunned, et oled oma elus jäänud toppama, kus sa ise hakkama ei saa siis Tarvo on see inimene, kes aitab Sul minna kaugemale kui sa praegu üldse suudad unistada.
Rinaldo Olberg

Ettevõtja